Milieuthermometer Zorg

Door de Milieuthermometer Zorg kan een ziekenhuis of zorginstelling haar duurzaamheidsprestatie en milieuzorg zichtbaar maken en aantoonbaar verbeteren. Die duurzame bedrijfsvoering is belangrijk voor zorginkopers, zorgverzekeraars, personeel, patiënten, bezoekers en anderen. Met het certificaat onderscheidt een instelling zich en kan voldoen aan de toenemende vraag naar duurzaamheid vanuit de markt.

Duurzame bedrijfsvoering
Via de Milieuthermometer wordt een ziekenhuis of zorginstelling gecertificeerd op het niveau brons, zilver of goud. Het gouden niveau is gekoppeld aan het nationale keurmerk Milieukeur. Een instelling komt in aanmerking voor een certificaat van de Milieuthermometer Zorg als aan verplichte criteria en keuzemaatregelen is voldaan. Deze beslaan een breed scala aan onderwerpen waarop milieuwinst wordt behaald, onder meer: 

Milieu- en energiemanagement

 • milieu-/duurzaamheidsbeleid
 • registratie gegevens
 • milieujaarverslag
 • energiebesparings-/onderhoudsplan

Energie

 • o.a. verwarming en koeling/ventilatie
 • verlichting
 • elektriciteit
 • aansluiting bij Energieakkoord.
  Volgens de Energy Efficiency Directive (EED) is een energieaudit rapportage verplicht voor elke grote zorginstelling. Momenteel vindt een overheidstoetsing plaats welke keurmerken in aanmerking komen voor vrijstelling voor de energie-audits. Certificering met de recent vernieuwde Milieuthermometer Zorg zal vrijstelling voor de EED geven. 

Water, afvalwater

 • waterbesparing
 • vermindering van medicijnresten/contrastvloeistoffen in afvalwater
 • terugwinning van energie/grondstoffen uit afvalwater 

Bodem

 • preventie verontreiniging

Lucht

 • alternatieve koude-/koelmiddelen
 • emissievermindering NOx

Afvalscheiding afvalstromen

 • preventie
 • inzameling en hergebruik ongebruikte medicijnen

Catering en voeding

 • eisen aan menu, inkoop, servies en verpakkingen
 • meten/preventie voedselverliezen 

Reiniging

 • duurzame schoonmaak
 • milieuvriendelijke reinigingsmiddelen en dosering

Schoon en zuinig vervoer

 • beperken zakelijke en transport kilometers
 • bevorderen zuinige/elektrische auto’s
 • het ‘Nieuwe Rijden’
 • bevorderen fiets- en OV-gebruik

Inkoopbeleid

Bevorderen milieucriteria in aanbestedingen voor:

 • medische producten
 • facilitaire producten

Vastgoed/verbouw/renovatie

 • schilderwerk; gebruik van minder milieubelastende verven/beitsen
 • energielabel gehuurde gebouwen

Groenbeheer

 • groenbeheer, onkruidbestrijding, bemesting, groenafval
 • eisen voor plantmateriaal, hout, dak-/gevelbegroeiing
 • gladheidsbestrijding
 • zwerfaval

Papier

 • inkoop
 • verbruik

Textiel

 • inkoop materiaal
 • reiniging
 • hergebruik

Meer informatie

Keurmerk voor de milieuzorg en milieuprestaties van zorginstellingen

Keurmerk voor de milieuzorg en -prestaties van zorginstellingen