Certificeren

Bedrijven kunnen hun producten en diensten laten certificeren voor Milieukeur en de Barometers. Onafhankelijke certificatie-instellingen voeren de controles uit op basis van de certificatieschema's.

Hoe werkt het?

Per productgroep heeft SMK met certificatie instellingen een licentieovereenkomst gesloten. Deze instellingen zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie en tonen daarmee aan dat ze deskundig, betrouwbaar en onpartijdig controleren. De uitvoering van die controles vindt plaats volgens Europese normen voor productcertificatie (ISO/IEC 17065:2012).

Procedure

Om tot certificering van een product of dienst te komen moet een bedrijf een aantal stappen volgen. Uitgebreide informatie over de procedure en de specifieke eisen per productgroep staan in de Milieukeur certificatieschema's en in de Milieukeur algemene eisen.

'On the way to PlanetProof' is een andere en internationale naam voor Milieukeur. Begin 2019 is Milieukeur voor alle agro/food producten (plantaardige, dierlijke en bewerkte producten) vervangen door On the way to PlanetProof.

Check

Check of er Milieukeur criteria zijn voor uw product of dienst. Voor non-food producten of diensten waarvoor Milieukeur geen actuele criteria beheert, kijkt u ook bij EU Ecolabel.

Offerte

Vraag offertes aan bij één of meerdere certificatie instellingen die een licentie hebben met SMK. Deze certificatie-instellingen staan vermeld op de pagina ‘Certificatieschema's’.

Opdracht

Geef op basis van de offerte(s) aan één van de certificatie instellingen de opdracht.

Dossier

De certificatie instelling verzoekt het Milieukeur dossier betreffende uw product of dienst aan hen te overleggen. De certificatie instelling controleert het aangeleverde dossier. Voor sommige productgroepen wordt een intakecontrole op het bedrijf uitgevoerd.

Certificaat

Als de certificatie instelling vaststelt dat uw product/dienst voldoet aan alle criteria, ontvangt u van hen het Milieukeur certificaat. Vervolgens is er elk jaar een herkeuring.

Wat kost het?

De tarieven bestaan uit eenmalige aanmeldingskosten voor nieuwe aanmelders en uit jaarlijkse afdrachten. Zowel de aanmeldingskosten als de jaarlijkse afdrachten worden via de certificatie instelling bij de certificaathouder in rekening gebracht. De tarieven en afdrachten zijn variabel en afhankelijk van de productgroep. 

Certificatieschema's voor nieuwe productgroepen

SMK start met het opstellen van een nieuw certificatieschema als er marktinteresse is. Met de geïnteresseerde marktpartijen voert SMK overleg over marktbelangstelling, haalbaarheid en potentiële milieu- en duurzaamheidswinst. Na een inschatting van de kosten komt ook de financiering van de ontwikkeling van een nieuw certificatieschema aan de orde.