Voorbeelden uit de praktijk

Tweede datacenter met Milieukeur voor klimaatbeheersing

Het nieuwe pand van ITB2 Datacenters, genomineerd voor de Publieksprijs architectuur Apeldoorn.Er kwam heel wat denk- en rekenwerk aan te pas, en de inzet van innovatieve koelmethoden, maar het resultaat mag er ook zijn. Het nieuwe datacenter van ITB2-Datacenters is energiezuinig en is het tweede datacenter van Nederland met een Milieukeur certificaat voor de klimaatbeheersing.

Erwin Born is met zijn bedrijf Tier3 als adviseur nauw betrokken geweest bij dit mooie resultaat. Met zijn bedrijf richt hij zich op advies in ontwikkeling van datacenters, en dan vooral op het energiezuiniger maken daarvan, zonder concessies te doen aan betrouwbaarheid en beschikbaarheid. “Dat laatste is superbelangrijk voor een datacenter”, zegt Erwin. “Een datacenter moet nu eenmaal altijd in bedrijf zijn, aangezien overheden, bedrijven en instellingen nu juist vanwege de betrouwbaarheid hier hun data en rekenkracht onderbrengen.”

Onder de loep
Exploitant ITB2-Datacenters vroeg aan Erwin om het ontwerp van zijn nieuwe datacenter nog eens goed onder de loep te nemen, voordat er gebouwd zou worden. “In tegenstelling tot normale utiliteitsbouw”, legt Erwin uit, “is bij een datacenter het ontwerp van de installaties voor de binnenruimte veel kritischer. Elektriciteit en koeling zijn de vitale onderdelen van een datacenter. De kneep zit ‘m erin deze zo zuinig mogelijk te maken met de voorwaarde van een optimale betrouwbaarheid.”

Verbeteringen
Na bestudering bleek dat Erwin nog verbeteringen in het ontwerp kon doorvoeren onder meer in de elektriciteitsvoorziening. “De èchte energiewinst zit echter in de koeling. Daarvoor hebben we gebruik gemaakt van een speciaal uit het Verenigd Koninkrijk geïmporteerde oplossing op basis van een indirect adiabatisch koelsysteem.”

Koeling door verdamping
Bij een indirect adiabatisch koelsysteem wordt de lucht, heel eenvoudig, gekoeld door verdamping. Erwin: “Door middel van hogedruknevel laten we water verdampen. Doordat hiermee verdampingsenergie wordt onttrokken aan de lucht, daalt de luchttemperatuur. Hierdoor hoeven we niet te werken met koelvloeistoffen zoals freon, en de bijbehorende compressorkoeling en dat scheelt in het energieverbruik. We moesten trouwens wel grotere koelmachines bouwen dan gepland, omdat we voor een lager energieverbruik per se geen gebruik wilden maken van compressorkoeling. Als we de economische terugverdientijd hadden willen verkorten, zouden we bijkoeling met compressoren wel voorzien hebben, maar we kozen er dus voor om een lager energieverbruik voorop te stellen.”

Reden certificering
Over de reden van Milieukeurcertificering zegt Niels Hensen, CEO ITB2 Datacenters: “Op de markt van datacenters wordt veel geroepen over energie-efficiëntie, maar het is nog veel te vaak de slager die zijn eigen vlees keurt. Wij wilden een onafhankelijk en toetsbaar certificaat, dat bevestigt dat wij aan de strengste eisen voldoen. Daarvoor moesten we overigens nog veel meer doen dan energiezuinig zijn, het heeft bijvoorbeeld ook gevolgen gehad voor de gebruikte bouwmaterialen en voor de inkoop van de elektriciteit: dat is Milieukeur gecertificeerde groene stroom geworden.”

Voordelen
Een voordeel van de certificering ziet Niels in de vraag vanuit de overheid. “Overheden hechten steeds meer waarde aan geborgde duurzaamheid, en met een Milieukeur certificaat kun je dat aantonen. Dat geeft je een concurrentievoordeel in aanbestedingstrajecten.” Tenslotte biedt de certificering nog een ander voordeel vervolgt Erwin: “Je moet bijvoorbeeld een energie-meetsysteem hebben, waarmee je nauwkeurig inzicht krijgt in je verbruik. Zo kwamen we erachter dat we relatief nog veel energie verbruikten voor verlichting. Door een simpele ingreep, namelijk de timer van de verlichting terugbrengen van een half uur naar een kwartier nadat iemand door de sensor loopt, bespaarden we dertig procent op ons verbruik voor verlichting!” 

Overheden hechten steeds meer waarde aan geborgde duurzaamheid, en met een Milieukeur certificaat kun je dat aantonen
Terug naar overzicht