Nieuws & Persberichten

Publicatie herzien certificatieschema Milieukeur Keukens

Per 1 februari 2019 is het uitgebreid herziene Milieukeur certificatieschema voor keukens, incl. werkbladen vastgesteld. Als vervolg op Milieukeur meubelen sluit dit schema nu aan bij EU Ecolabel meubelen.*

De eisen van Milieukeur zijn inhoudelijk gelijk aan die van EU Ecolabel, maar dan toegespitst op keukens. Vanwege de voorkeur van stakeholders in de keukensector voor Milieukeur boven EU Ecolabel blijft certificering met Milieukeur mogelijk. Werkbladen maken geen onderdeel uit van EU Ecolabel; als oplossing daarvoor zijn de Milieukeur eisen herzien en uitgebreid. Het schema is geldig tot 22 december 2022.

Grondige herziening

De aansluiting van Milieukeur bij EU Ecolabel betekent een grondige herziening van de eisen, zowel algemeen als per materiaal, o.a. voor:

  • de duurzame herkomst van grondstoffen;
  • de inzet van secundaire grondstoffen;
  • de beperking van kritische stoffen, zoals zware metalen;
  • de beperking van emissies, bijvoorbeeld fijn stof bij de productie van werkbladen van steencomposiet;
  • duurzaam productontwerp;
  • repareerbaarheid en demontage van het eindproduct.

Informatie en downloads

*EU Ecolabel is het bovenwettelijke, vrijwillige milieukeurmerk van de Europese Unie voor non-food producten.

Terug naar overzicht