Nieuws & Persberichten

'Bedrijven krijgen bevestigd: Nederlandse windenergie van Nuon is 100% duurzaam

Met 202 windmolens, en nog eens 100 windmolens in de pijplijn, loopt Nuon voorop bij de productie van windenergie. De energieleverancier behaalde onlangs het Milieukeur certificaat voor dit duurzame product. “Hiermee willen we vooral onze klanten een dienst bewijzen”, zegt Tobias Frankema, marktexpert bij Nuon.

“Steeds meer bedrijven kiezen voor duurzame windenergie”, zegt Frankema, “en die vraag uit de zakelijke markt blijft toenemen, verwachten we.” Nuon bedient onder meer veel ondernemingen in de agrarische branche en in de bouwsector. “Bij veel aanbestedingen waar deze bedrijven aan meedoen, weegt duurzamer produceren inmiddels flink mee in de beoordeling”, zegt de marktexpert. “Bedrijven willen daarom graag zwart op wit hebben dat onze energie ook echt zo duurzaam wordt opgewekt als wij beweren. Hun klanten stellen namelijk ook steeds vaker eisen op het gebied van duurzaamheid.”

Om alle mogelijke twijfel bij (potentiële) klanten, over de kwaliteit van haar windenergie, weg te nemen, besloot Nuon haar duurzame product te laten certifiëren. Frankema: “Bij Nuon zijn klanten sowieso al aan het juiste adres voor duurzame energie. Maar met een certificaat laat je dit bevestigen door een onafhankelijke partij, dat was voor ons de belangrijkste drijfveer.”

SCOREN OP CO₂-PRESTATIELADDER

Tobias Frankema, marktexpert bij Nuon.“Met de windenergie uit Nederland van Nuon scoren bedrijven eveneens hoog op de CO₂-prestatieladder”, zegt Frankema. Met de CO₂-prestatieladder kunnen ondernemers, door het nemen van verschillende maatregelen, laten zien hoe hun bedrijf presteert bij het terugdringen van CO₂ uitstoot. Er zijn vijf niveaus, van 1 tot het hoogste niveau 5. Om op niveau 3 te komen, is het afnemen van duurzame elektriciteit die aan de eisen van de ladder voldoet, zoals het Milieukeur gecertificeerde product Nuon Nederlandse Wind, vereist. Met een hoge positie op de ladder hebben bedrijven meer kans op gunning van een project bij aanbestedingen. De ladder is een initiatief van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden.

WINDENERGIE HEEFT DE TOEKOMST

Windenergie is de snelst groeiende bron van elektriciteit in Nederland. De windmolens doen het goed in de open poldergebieden en zelfs nog beter op zee. In Nederland beschikt Nuon over 202 windmolens verdeeld over 16 windparken, waarvan 166 windmolens op land (265,3 MW) en 36 molens op zee (108 MW). Samen met Zweedse moederbedrijf Vattenfall investeert Nuon tot 2020 bovendien ruim vijf miljard euro in de ontwikkeling van duurzame energie in Noord-Europa. Hiervan is een groot deel windenergie.

GROEIEND AANBOD

Frankema: “Door te blijven groeien en ons aanbod te vergroten, kunnen steeds meer bedrijven overstappen op duurzame windenergie. Het deel duurzaam opgewekte energie kan nog lang niet voorzien in de totale vraag naar energie. Maar de komende jaren komt er nog een flink aanbod aan wind- en zonne-energie bij en willen we de zakelijke markt zo goed mogelijk zien te koppelen aan deze natuurlijke bronnen. Als dat geen duurzame toekomst wordt!”

Bij Nuon zijn klanten sowieso al aan het juiste adres voor duurzame energie. Maar met een certificaat laat je dit bevestigen door een onafhankelijke partij, dat was voor ons de belangrijkste drijfveer
Terug naar overzicht