Nieuws & Persberichten

Milieukeur criteria voor groene elektriciteit met één jaar ongewijzigd verlengd tot 1 januari 2019

Milieukeur groene elektriciteit stimuleert de inzet van duurzame elektriciteit en garandeert dat de hoeveelheid verkochte en geconsumeerde elektriciteit volledig herleidbaar is. Controle vindt plaats door een onafhankelijke certificatie-instelling. Het certificatieschema is met één jaar ongewijzigd verlengd tot 1 januari 2019. 

In de ‘CO2-Prestatieladder’ van de SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen) is groene stroom gekoppeld aan Milieukeur. De inzet van elektriciteit die voldoet aan de Milieukeurcriteria wordt beloond: hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2-emissies te reduceren, hoe meer kans op gunning van een project in aanbestedingen. Ook is er een koppeling van Milieukeur groene elektriciteit met de beoordelingsrichtlijn van Breeam-NL voor datacenters om de toepassing van duurzame energie aan te moedigen.

Informatie

Terug naar overzicht