Nieuws & Persberichten

Publicatie herziene Milieukeur criteria voor brandblusmiddelen

De herziening van de Milieukeurcriteria voor brandblusmiddelen is afgerond. Een breed gezelschap van stakeholders heeft actief meegewerkt aan de herziening.

Ook poederblussers

De belangrijkste wijziging is dat poederblussers voortaan ook in aanmerking komen voor Milieukeur certificering. Daarbij gelden strenge eisen voor hergebruik:

  • door inzet van hergebruikt bluspoeder bij het productieproces van het brandblustoestel;
  • of door gecontroleerd hergebruik van afvalbluspoeder voor andere producten (bijvoorbeeld bodemverbeteraar);
  • de eisen bestaan uit minimumpercentages voor hergebruik;
  • ook moet worden aangetoond door wie en in welke producten het hergebruikte bluspoeder wordt ingezet.

Zo dragen de herziene Milieukeur criteria bij aan een circulaire economie. Op dit moment zijn hergebruikeisen voor blusschuimen nog niet mogelijk. Bij toekomstige herziening zal dit opnieuw worden onderzocht.

Certificatieschema

Het herziene certificatieschema Milieukeur brandblusmiddelen/brandblustoestellen is voor vier jaar vastgesteld tot 1 december 2021 met ingang van 1 december 2017:

Meer info

Terug naar overzicht