Nieuws & Persberichten

Constructieve 1e bijeenkomst Begeleidingscommissie Milieukeur Plantaardig

Op maandag 4 september heeft de eerste bijeenkomst plaatsgehad van de Begeleidingscommissie Milieukeur Plantaardige producten 2018. Ruim twintig vertegenwoordigers van telers, telersverenigingen, handel, retail, onderzoek & advies en maatschappelijke organisaties* hebben inbreng geleverd voor de vernieuwing van Milieukeur criteria voor alle plantaardige producten.

Deelnemers zijn het erover eens dat het ambitieniveau van Milieukeur zeker niet omlaag mag. Doel van de vernieuwing is om Milieukeur certificering voor een grote groep telers werkbaarder te maken, zodat opschaling en internationale verbreding mogelijk wordt. Zodoende kan tegemoet worden gekomen aan de sterk toegenomen vraag van retail naar Milieukeur gecertificeerde producten.

Constructief

De bijeenkomst verliep volgens de aanwezigen constructief, dankzij de inbreng en adviezen van de aanwezige deelnemers.

Volgende stap is dat SMK de adviezen van de Begeleidingscommissie gaat verwerken in een concept certificatieschema dat besproken wordt in de volgende bijeenkomst van de Begeleidingscommissie op 2 oktober.

Meer informatie

Terug naar overzicht