Tarieven

Het keurmerk Milieukeur wordt beheerd door SMK. Voor financiering van de werkzaamheden worden afdrachten in rekening gebracht aan keurmerkhouders. Het gaat dan bijvoorbeeld om de ontwikkeling en het beheer van de certificatieschema's, voorlichting en onderzoek. SMK is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk.

De tarieven bestaan uit eenmalige aanmeldingskosten voor nieuwe bedrijven onder certificatie en uit jaarlijkse afdrachten. De aanmeldingskosten worden via de certificatie-instelling bij de certificaathouder in rekening gebracht. De jaaromzet wordt opgevraagd door de certificatie-instelling, daarna factureert SMK de jaarlijkse afdracht.

Deze tarieven zijn exclusief de kosten die de certificatie instellingen aan keurmerkhouders berekenen voor audit en certificering.

Tarieven Milieukeur 2021

SMK houdt voor 2021 de tarieven voor afdrachten van keurmerkhouders grotendeels op hetzelfde niveau. Dit is mogelijk dankzij de verwachte verdere groei van het aantal keurmerkhouders voor de belangrijkste programma’s. Voor enkele programma’s worden de tarieven, die vaak al sinds 2012 niet meer zijn aangepast aan het prijspeil, per 1-1-2021 gecorrigeerd.

De aanpassingen betreffen:

  • Voor Milieukeur zijn de aanmeldkosten via prijsindexering aangepast.
  • De reguliere Milieukeur tarieven blijven ongewijzigd, voor Milieukeur Elektriciteit en Datacenters zijn ze aangepast aan de schaalvergroting.
  • Voor de Milieuthermometer Zorg wordt er nu onderscheid gemaakt tussen zorginstellingen en ziekenhuizen.
  • Voor Barometer Duurzame Evenementen is een nieuwe staffel toegevoegd voor een lagere afdracht voor kleinere evenementen.

Tarievenblad Milieukeur non-food 2021

PDF170kb
  • Milieukeur non-food
  • Milieukeur Groene elektriciteit
  • Milieukeur Klimaatbeheersing bij datacenters
  • Barometer Duurzame Evenementen
  • Milieuthermometer Zorgsector