Keurmerk voor duurzamere non-food producten en diensten

 • Milieukeur non-food producten en diensten

  Milieukeur gaat uit van een integrale benadering bij de verduurzaming van productieprocessen, waarbij een zorgvuldige afweging wordt gemaakt tussen de verschillende duurzaamheidsthema’s. De criteria van Milieukeur zijn gebaseerd op de levenscyclusanalyse (LCA) van een product of dienst.

  Algemene duurzaamheidsthema's

  • Grondstoffen
  • Energie en klimaat
  • Schadelijke stoffen, fijn stof
  • Verpakking en afval
  • Waterkwaliteit en -kwantiteit

  Milieukeur criteria

  Er zijn Milieukeur certificatieschema's voor productgroepen zoals betonproducten, brandblussers, de zorgsector, groene elektriciteit en autoreinigingsmiddelen. Zowel voor binnenlandse en buitenlandse producenten (zie ook: Milieukeur International).

  Barometers

  Voor een aantal specifieke productgroepen zijn er certificatieschema’s met drie niveaus (brons, zilver, goud):

 • On the way to PlanetProof: nieuwe naam voor Miliekeur agro/food

  SMK introduceerde de nieuwe keurmerknaam 'On the way to PlanetProof'. Dit is een andere en internationale naam voor Milieukeur agro/food producten.

  Begin 2019 is Milieukeur voor alle agro/food producten (plantaardige, dierlijke en bewerkte producten) vervangen door On the way to PlanetProof. PlanetProof gecertificeerde bedrijven voldoen aan bovenwettelijke eisen en leveren daarmee een bijdrage aan een schonere lucht, vruchtbare bodem, goede waterkwaliteit, meer natuur op het landbouwbedrijf, diergezondheid en dierenwelzijn, en recycling.

Nieuws