Keurmerk voor duurzamere non-food producten en diensten

 • Milieukeur non-food producten en diensten

  Milieukeur gaat uit van een integrale benadering bij de verduurzaming van productieprocessen, waarbij een zorgvuldige afweging wordt gemaakt tussen de verschillende duurzaamheidsthema’s. De criteria van Milieukeur zijn gebaseerd op de levenscyclusanalyse (LCA) van een product of dienst.

  Algemene duurzaamheidsthema's

  • Grondstoffen
  • Energie en klimaat
  • Schadelijke stoffen, fijn stof
  • Verpakking en afval
  • Waterkwaliteit en -kwantiteit

  Milieukeur criteria

  Er zijn Milieukeur certificatieschema's voor productgroepen zoals betonproducten, brandblussers, de zorgsector, groene elektriciteit en autoreinigingsmiddelen. Zowel voor binnenlandse en buitenlandse producenten (zie ook: Milieukeur International).

  Barometers

  Voor een aantal specifieke productgroepen zijn er certificatieschema’s met drie niveaus (brons, zilver, goud):

 • On the way to PlanetProof: nieuwe naam voor Miliekeur agro/food

  SMK introduceerde de nieuwe keurmerknaam 'On the way to PlanetProof'. Dit is een andere en internationale naam voor het vroegere keurmerk Milieukeur.

  Begin 2019 is Milieukeur voor alle agro/food producten (plantaardige, dierlijke en bewerkte producten) vervangen door On the way to PlanetProof. PlanetProof gecertificeerde bedrijven voldoen aan bovenwettelijke eisen en leveren daarmee een bijdrage aan een schonere lucht, vruchtbare bodem, goede waterkwaliteit, meer natuur op het landbouwbedrijf, diergezondheid en dierenwelzijn, en recycling.

Nieuws

 • Milieukeur Milieuthermometer Zorg
  03-12-2018

  Ouderenzorg steeds duurzamer in Noord-Holland

  Zorginstellingen zijn grootverbruikers van energie. Net als veel andere zorginstellingen heeft De Zorgcirkel zich gecommitteerd aan het versneld verduurzamen van de organisatie.
 • Milieukeur
  20-11-2018

  Het nieuwe SMK kantoor is dankzij Bruynzeel keukens nóg duurzamer

  Sjoerd Gombert (Coördinator Kwaliteit & Milieu bij DKG De Keukenfabriek) en René van der Vliet (Commercieel Manager bij Bruynzeel Keukens) overhandigden aan SMK symbolisch een prachtige Bruynzeel keuken.
 • Milieukeur On the way to PlanetProof Barometer Duurzame Bloemist EU Ecolabel
  29-10-2018

  Keurmerk handig middel voor maatschappelijk verantwoord inkopen

  De Aanbestedingswet staat het toe om een keurmerk te eisen in de technische specificaties van de opdracht, in de gunningscriteria of als contractvoorwaarde bij het maatschappelijk verantwoord inkopen.