Controle en richtlijnen gebruik logo PlanetProof

SMK en haar certificatie instellingen controleren of de naam en het logo van PlanetProof correct worden toegepast zowel op producten als in communicatie over de producten. Dat doen wij om ervoor te zorgen dat consumenten en inkopers ook echt waar voor hun geld krijgen. Ook doen we dat om onze keurmerkhouders te beschermen tegen oneigenlijke concurrentie.

Wanneer de naam en/of het logo PlanetProof volgens u niet terecht wordt gebruikt, kunt u actie nemen. Op deze website is een standaard klachtenformulier te vinden waar u vermeend onjuist of onrechtmatig gebruik van PlanetProof aan ons kunt melden. Wij nemen op onze beurt actie op uw klacht en houden u op de hoogte van onze bevindingen. De behandeling van klachten valt onder het Reglement Klachten, Bezwaar en Beroep, onderdeel van het Handboek SMK.

Bescherming tegen onterecht gebruik van Milieukeur of misleiding

Het keurmerk PlanetProof is gedeponeerd bij Benelux Merkenbureau: 08-11-2016/ registratienummer 0998240.

Richtlijnen gebruik logo PlanetProof

Uitgebreide informatie over de voorwaarden en mogelijkheden van communicatie met naam en logo PlanetProof zijn beschreven in het Aanvullend Besluit Algemene Voorwaarden Milieukeur Plantaardige producten. Keurmerkhouders zijn verplicht hun unieke registratienummer op te nemen in het logo PlanetProof.

Logobestanden PlanetProof

  • Bestanden (EPS, HR-PDF en LR-JPG), kunt u opvragen via een e-mail aan wuljee@smk.nl