Milieukeur voor Handelaren en Verpakkers

Milieukeur certificatie is verplicht voor alle bedrijven die:

  • Milieukeur gecertificeerde producten produceren en onder Milieukeur verkopen
  • Milieukeur gecertificeerde producten be- en/of verwerken en onder Milieukeur verkopen
  • Milieukeur gecertificeerde niet voorverpakte producten inkopen en onder Milieukeur verkopen


Milieukeur certificatie is niet verplicht voor bedrijven die:

  • Alleen voorverpakte Milieukeur gecertificeerde producten in- en verkopen
  • Niet voorverpakte Milieukeur gecertificeerde producten inkopen en deze niet als gecertificeerd product verkopen

Alle schakels in de Milieukeur keten

Track & Trace is gericht op het voorkómen van vermenging van gecertificeerde producten met niet-gecertificeerde producten gedurende opslag/transport, en productie-en verwerkingsprocessen. Dit vereist o.a. dat alle schakels in de keten Milieukeur gecertificeerd zijn. Naast producenten zijn dit eventuele be- en verwerkers en handelaren. 

Bewerkers en Verwerkers van Milieukeur gecertificeerde producten

Voor be- en verwerkers gelden de eisen van het Milieukeur schema ‘Bewerkte en Verwerkte Producten’. 

Handelaren in Milieukeur gecertificeerde producten

Handelaren (die dus niets veranderen aan het product) dienen alleen te voldoen aan de Algemene Eisen van het Milieukeur certificatieschema van het betreffende product, inclusief de eisen voor Track & Trace.

Verpakkers van Milieukeur gecertificeerde producten

Verpakkers (bedrijven die alleen verpakken en dus niets veranderen aan het product) dienen te voldoen aan:

  • de eisen voor verpakkingen (zoals opgenomen in het certificatieschema voor het betreffende product of het schema Milieukeur Bewerkte en Verwerkte Producten)
  • de Algemene Eisen, inclusief de eisen voor Track & Trace

Audit frequentie

  • Voor handelaren en verpakkers van plantaardige producten zonder eigen productie geldt een jaarlijkse audit.
  • Certificatie kan in principe pas plaatsvinden als producten daadwerkelijk zijn aangevoerd of verwerkt. Indien de potentiële certificaathouder tijdens de initiële audit nog geen Milieukeur product op het bedrijf aanwezig heeft, kan de wijze van tracking & tracing geaudit worden aan de hand van een ander apart gekanaliseerde en geadministreerde stroom van gecertificeerde producten. Dit kan alleen mits het Milieukeur product op dezelfde wijze gekanaliseerd en geadministreerd gaat worden. De certificatie-instelling kan bij voldoen reeds een certificaat en nummer afgeven. Binnen een maand nadat is gestart met de be- of verwerking van Milieukeur product, bezoekt de certificatie-instelling de certificaathouder om te controleren of gewerkt wordt zoals in de initiële audit is vastgesteld.

Alle schakels in de Milieukeur keten