Milieukeur Bedekte teelt

INTEGRAAL DUURZAMERE TEELT EN KWALITEIT

Milieukeur is gebaseerd op een integrale benadering bij de verduurzaming glastuinbouw en andere bedekte teelten. De criteria van Milieukeur hebben betrekking op de hele levenscyclus. Belangrijke duurzaamheidsthema's maken onderdeel uit van de Milieukeur certificatieschema’s voor plantaardige producten uit de bedekte teelt:

 • Gebruik en residuen van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen
 • Energie- en watergebruik
 • Emissie van broeikasgassen
 • Lichthinder
 • Verpakking en afval
 • Arbeidsomstandigheden

Milieukeur plantaardige producten:

 • voor sterke en gezonde planten
 • voor veilige en schone producten
 • geteeld door progressieve boeren en tuinders,
 • met innovatieve technieken voor een duurzamere teelt

THEMA'S INTEGRAAL DUURZAMERE MILIEUKEUR TEELT:

Gezonde gewassen, met hulp van de natuur

 • Stimulering van biologische en mechanische bestrijding van ziekten en plagen
 • Schadelijke gewasbeschermingsmiddelen niet toegestaan
 • Een maximum voor de totale hoeveelheid gebruikte gewasbeschermingsmiddelen
 • Bovenwettelijke reductie van residuen op het product

Water

 • Voorkomen van emissies van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar grond- en oppervlaktewater
 • Opslaan en hergebruiken van water

Klimaat en milieu

Vermindering van de emissie van broeikasgassen, bijvoorbeeld door:

 • Beperking van energieverbruik
 • Gebruik van duurzame energie
 • Beperking lachgasemissies door bodem-/bemestingsmaatregelen 

Natuurlijke omgeving

 • Zorgen voor duisternis in de nacht, zoveel mogelijk afschermen van lichthinder
 • Geen gebruik van gewasbeschermingsmiddelen rond de kas en op het erf

Teler en werknemers

 • Goede en veilige arbeidsomstandigheden
 • Extra aandacht voor correcte omgang met tijdelijke arbeidskrachten via uitzendbureaus
 • Waardering voor duurzamer geteelde producten

MILIEUKEUR IS BETROUWBAAR

 • De controle en certificatie wordt uitgevoerd volgens Europees vastgestelde normen (ISO/IEC 17065:2012) onder toezicht van de Raad voor Accreditatie
 • Keurmerkhouders worden twee maal per jaar gecontroleerd door een onafhankelijke certificatie-instelling
 • Toetsing op het gebruik van toegestane gewasbeschermingsmiddelen gebeurt aan de hand van registraties, aankoopnota's en controle op residu van middelen door ISO17025 geaccrediteerde laboratoria

MILIEUKEUR IN STANDARDS MAP

 • Milieukeur is opgenomen in Standards Map: het online platform voor informatie en vergelijking van meer dan 170 sustainability standards

INTEGRAAL DUURZAMERE TEELT