Milieukeur certificatieschema’s in Standards Map

Milieukeur certificatieschema’s voor de plantaardige sectoren zijn opgenomen in de internationale vergelijkingssite Standards Map. Milieukeur maakt daarmee voor een breed en internationaal publiek transparant waar haar certificatieschema’s voor staan en op welke duurzaamheidsaspecten een Milieukeur gecertificeerd product scoort. Stardards Map is een onafhankelijke website en biedt inzicht en transparantie over de inhoud van een groot aantal internationale duurzaamheidskeurmerken, zoals Fairtrade, UTZ, Fair for Life, LEAF en biologisch.

 

Over Standards Map
Standards Map is een onafhankelijk platform met informatie over ruim 170 internationale duurzaamheidsstandaarden en biedt de mogelijkheid om deze te benchmarken. De Standards Map website en de achterliggende uitgebreide database wordt beheerd door het International Trade Centre (ITC) in Zwitserland.

Met de informatie op Standards Map kunnen afnemers beoordelen welke duurzaamheidsstandaarden voldoen aan de thema’s die zij geborgd willen hebben. Ook kan een vergelijking gemaakt worden met andere duurzaamheidsstandaarden.

De duurzaamheidsstandaarden op Standards Map worden beoordeeld op basis van een zeer uitgebreide lijst van checkpoints. Daarbij worden vijf thema’s (‘hotspots’) onderscheiden: milieu, sociaal, ethiek, kwaliteit en management.

Milieukeur op Standards Map
Onderstaande figuren tonen de resultaten van Milieukeur op Standards Map.

Figuur 1 toont de score van Milieukeur per thema. Hieruit blijkt dat het zwaartepunt van de eisen op het thema ‘milieu’ ligt.
Figuur 2 zoomt in op het thema 'milieu', met links de score voor Milieukeur open teelt en rechts de score voor Milieukeur bedekte teelt. Het zwaartepunt van de milieueisen ligt op het gebied van 'gewasbeschermingsmiddelen' en bij de open teelt ook op 'biodiversiteit'. Tevens worden er eisen gesteld op alle andere thema’s zoals afval, water en CO2 emissie.

                                    Figuur 1                                                               Figuur 2
Figuur 1. De score van Milieukeur op de verschillende duurzaamheidsthema’s binnen Standards Map.
Figuur 2. De score van Milieukeur op de verschillende onderwerpen binnen het thema milieu op Standards Map. Links open teelt en rechts bedekte teelt

Tevens biedt Standards Map de mogelijkheid om op elk punt waar Milieukeur op scoort verder in te zoomen en na te gaan wat de betreffende eis inhoudt. Door in te zoomen op gewasbeschermingsmiddelen wordt duidelijk welke eisen gesteld worden aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Dit betreft o.a. het voorkomen van emissie en het uitsluiten van milieubelastende middelen.

Aandachtspunt
De vergelijking van standaarden in Standards Map geeft informatie over het aantal checkpoints waarop gescoord wordt. In die vergelijkingen geeft Standards Map echter geen waardering aan de inhoud van de specifieke checkpoints. De gebruiker van Standards Map dient daarom zelf in te zoomen op de inhoud van de gestelde eisen voor een goede vergelijking van standaarden. Zo kunnen bijvoorbeeld twee standaarden beide scoren op de eis ‘energiebesparing’. Standards Map beoordeelt echter niet hoe streng die eis is. De standaard met een strengere eis komt er zodoende gelijk uit als een standaard met een minder strenge eis.