Milieukeur Eieren

Milieukeur Eieren zijn dubbel duurzaam

Milieukeur Eieren zijn dubbel duurzaam, omdat Milieukeur zowel eisen heeft voor een goede gezondheid en het welzijn van de kippen, als voor een betere leefomgeving van dier en mens. Milieukeur eieren zijn onder meer verkrijgbaar bij Albert Heijn ('Rondeel eieren') en Jumbo ('Zorgeieren').

Dierenwelzijn en -gezondheid

 • Veilige, gezonde en hygiënische leefomgeving
 • Grotere leefruimten met daglicht
  - 8 hennen per m2 (gangbaar: 9)
  - Tweemaal zoveel strooisel  als gangbaar (oppervlakte en dikte) voor het nemen van stofbaden en het zoeken naar voer
 • Natuurlijke dag- en nachtritmes
 • Geen onnodige ingrepen, kippen hebben onbehandelde snavels
 • Minimaliseren van het gebruik van antibiotica
 • Brandveilige stallen

Voeding en drinkwater

 • Minimalisering van toegevoegde mineralen in het diervoer
 • Schoon drinkwater voor de dieren

Klimaat en milieu

 • Fors minder CO2-uitstoot door:
  - Een laag energiegebruik
  - Verplicht gebruik van groene stroom
 • Reductie van (stal)emissies (ammoniak, fijnstof, fosfaat, stikstof, koper, zink)
 • Alleen gebruik ‘oerwoud-vrije’ (RTRS) soja met een lagere milieu impact

Boer en medewerkers

 • Goede en veilige werkomstandigheden
 • Waardering voor duurzamere dierlijke producten

Milieukeur is betrouwbaar

De controle en certificatie wordt uitgevoerd volgens Europees vastgestelde normen (ISO/IEC 17065:2012) onder toezicht van de Raad voor Accreditatie. Keurmerkhouders worden twee maal per jaar gecontroleerd door een onafhankelijke certificatie-instelling.