Milieukeur ongewapende betonproducten

Milieukeur ongewapende betonproducten zijn van een duurzame kwaliteit

Functionele bestratingsmaterialen en daktegels die aantoonbaar hun ‘steentje’ bijdragen aan het milieu; dat garanderen Milieukeur gecertificeerde betonproducten.

Belangrijkste duurzaamheidseis

 • De belangrijkste duurzaamheidseis van Milieukeur is de verplichte toepassing van menggranulaat onder meer afkomstig uit gebroken puin uit de bouw en sloop of van AEC-granulaat. Dit draagt bij aan recycling, beperkt grindwinning en voorkomt dat het landschap wordt aangetast door puinstort. Milieukeur producten voldoen aan de milieuhygiënische eisen van het Besluit bodemkwaliteit

Functionaliteit en kwaliteit

Milieukeur betonproducten voldoen ook aan de hoogste eisen van functionaliteit en kwaliteit en aan de aanvullende eisen van het KOMO-keurmerk in de volgende Beoordelingsrichtlijnen (BRL):

 • Betonstraatstenen - BRL 2312
 • Betonbanden - BRL 2314
 • Betontegels - BRL 2313
 • Daktegels van beton - BRL 2315
 • Grasbetontegels – BRL K11001

Maatschappelijk verantwoord in- en verkopen

 • Keurmerken kunnen een beperkte rol spelen bij Maatschappelijk verantwoord inkopen volgens de huidige aanbestedingsregels. Onderliggende eisen van keurmerken kunnen worden toegepast in ‘technische specificaties’. Keurmerken kunnen verder dienst doen als verificatiemiddel
 • Door de mogelijkheid om onder voorwaarden direct naar keurmerken te vragen biedt de nieuwe Europese aanbestedingsregelgeving per april 2016 mogelijk ruimte voor een verschuiving. Bijvoorbeeld doordat aanbestedingen rechtstreeks naar Milieukeur betonproducten (of gelijkwaardig) kunnen vragen
 • De retail (zoals tuincentra) kan met Milieukeur betonproducten consumenten een duurzamer alternatief bieden voor hun bestrating

Groot aanbod

 • Ruim 75% van de Nederlandse fabrikanten kan Milieukeur gecertificeerde betonproducten leveren. 

Milieu Centraal staat achter Milieukeur

 • De onafhankelijke consumenten voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal is positief over Milieukeur betonproducten en vermeldt op haar website www.milieucentraal.nl/bestrating dat betonnen bestrating met Milieukeur een milieuvriendelijke bestrating is en bijna altijd geschikt door beschikbare maten en kleuren.