Milieukeur Bloembollen

BREED DRAAGVLAK

 • Het Milieukeur certificatieschema is ontwikkeld in overleg met bollentelers- en handelaren, met de Nederlandse brancheorganisatie voor bloembollenbedrijven KAVB, Wageningen UR, verschillende overheden en NGO’s, waaronder Greenpeace.

DUURZAMER GETEELD

 • Milieukeur bloembollen worden geteeld door vooruitstrevende ondernemers met behulp van innovatieve technieken. Organisaties die Milieukeur bloembollen inkopen stimuleren de integrale verduurzaming van de bloembollenteelt en beschermen de leefomgeving.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN

 • Het Milieukeur certificaat voor bloembollen voldoet aan ‘Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van Groenvoorzieningen’, zoals gepubliceerd door PIANOo. Met Milieukeur krijgen overheden een ruime keus bij het inkopen van duurzame bloembollen.
 • Voor de retail (zoals tuincentra) is Milieukeur de borging voor een duurzamer assortiment.

BESCHIKBAAR VANAF 2016

THEMA'S INTEGRAAL DUURZAMERE MILIEUKEUR TEELT:

Biodiversiteit en landschap

Bescherming van natuur en landschap, bijvoorbeeld door:

 • Bloeiende kruiden- of bloemenranden rond percelen
 • Nestgelegenheden voor vogels, bijen, etc.

Gewasbescherming

 • Stimulering van biologische en mechanische bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden
 • Vrij van neonicotinoïden
 • Beperking op de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen

Waterkwaliteit en -kwantiteit

 • Voorkomen van emissies van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar grond- en oppervlaktewater
 • Waterbesparing

Bemesting en bodemvruchtbaarheid

 • Behoud van bodemvruchtbaarheid
 • Efficiënt gebruik meststoffen

Energie en klimaat

Vermindering van de emissie van broeikasgassen, bijvoorbeeld door:

 • Beperking van energieverbruik
 • Gebruik van duurzame energie
 • Beperking lachgasemissies door bodem-/bemestingsmaatregelen

Verpakking en afval

 • Mogelijk maken van effectieve recycling van kunststof verpakkingen
 • Afvalverwerking en -scheiding

Teler, werknemers en omwonenden

 • Goede en veilige arbeidsomstandigheden
 • Waardering voor duurzamer geteelde producten
 • Communicatie met omwonenden

BETROUWBAAR

 • Milieukeur is betrouwbaar. De controle en certificatie wordt uitgevoerd volgens Europees vastgestelde normen (ISO/IEC 17065:2012) onder toezicht van de Raad voor Accreditatie. Keurmerkhouders worden twee maal per jaar gecontroleerd door een onafhankelijke certificatie-instelling.
 • Toetsing op het gebruik van toegestane gewasbeschermingsmiddelen gebeurt aan de hand van registraties, aankoopnota's en controle op residu van middelen door ISO17025 geaccrediteerde laboratoria.

MILIEUKEUR IN STANDARDS MAP

 • Milieukeur is opgenomen in Standards Map: het online platform voor informatie en vergelijking van meer dan 170 sustainability standards.

MEER INFORMATIE

INTEGRAAL DUURZAMERE TEELT