Milieukeur Plantaardige producten

INTEGRAAL DUURZAMERE TEELT EN KWALITEIT

 • Milieukeur is gebaseerd op een integrale benadering bij de verduurzaming van plantaardige teelten. De criteria van Milieukeur hebben betrekking op de hele levenscyclus. Belangrijke duurzaamheidsthema's maken onderdeel uit van de Milieukeur certificatieschema’s voor plantaardige producten uit de open en bedekte teelt:
  • Gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen
  • Energie- en watergebruik
  • Emissie van broeikasgassen
  • Biodiversiteit
  • Verpakking en afval
  • Arbeidsomstandigheden
 • Milieukeur plantaardige producten:
  • voor sterke en gezonde planten
  • voor veilige en schone producten
  • geteeld door progressieve boeren en tuinders,
  • met innovatieve technieken voor een duurzamere teelt

THEMA'S INTEGRAAL DUURZAMERE MILIEUKEUR TEELT:

Biodiversiteit en het landschap

Bescherming van natuur en landschap, bijvoorbeeld door:

 • Bloeiende kruiden- of bloemenranden rond percelen
 • Nestgelegenheden voor vogels, bijen, etc.

Gezonde gewassen, met hulp van de natuur

 • Stimulering van biologische en mechanische bestrijding van ziekten en plagen
 • Schadelijke gewasbeschermingsmiddelen niet toegestaan
 • Een maximum voor de totale hoeveelheid gebruikte gewasbeschermingsmiddelen

Water

 • Voorkomen van emissies van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar grond- en oppervlaktewater
 • Opslaan en hergebruiken van water

Vruchtbare bodem

 • Behoud vruchtbaarheid van de bodem en het organisch stofgehalte
 • Efficiënt gebruik van meststoffen

Klimaat en milieu

Vermindering van de emissie van broeikasgassen, bijvoorbeeld door:

 • Beperking van energieverbruik
 • Gebruik van duurzame energie
 • Beperking lachgasemissies door bodem-/bemestingsmaatregelen

Boer en werknemers

 • Goede en veilige arbeidsomstandigheden
 • Waardering voor duurzamer geteelde producten

MILIEUKEUR IS BETROUWBAAR

 • De controle en certificatie wordt uitgevoerd volgens Europees vastgestelde normen (ISO/IEC 17065:2012) onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.
 • Keurmerkhouders worden twee maal per jaar gecontroleerd door een onafhankelijke certificatie-instelling.
 • Toetsing op het gebruik van toegestane gewasbeschermingsmiddelen gebeurt aan de hand van registraties, aankoopnota's en controle op residu van middelen door ISO17025 geaccrediteerde laboratoria.

MILIEUKEUR IN STANDARDS MAP

 • Milieukeur is opgenomen in Standards Map: het online platform voor informatie en vergelijking van meer dan 170 sustainability standards.

INTEGRAAL DUURZAMERE TEELT