Keurmerk voor duurzamere producten en diensten

 • Duurzamere producten en diensten

  Milieukeur gaat uit van een integrale benadering bij de verduurzaming van productieprocessen, waarbij een zorgvuldige afweging wordt gemaakt tussen de verschillende duurzaamheidsthema’s. De criteria van Milieukeur zijn gebaseerd op de levenscyclusanalyse (LCA) van een product of dienst. Waar relevant worden ook bij de be- en verwerking van Milieukeur producten eisen gesteld.

  Algemene duurzaamheidsthema's Milieukeur agro/food en non-food (zie het menu-onderdeel 'Factsheets')

  • Arbeidsomstandigheden
  • Grondstoffen
  • Energie en klimaat
  • Schadelijke stoffen, fijn stof
  • Verpakking en afval
  • Waterkwaliteit en -kwantiteit

  Specifieke duurzaamheidsthema's Milieukeur agro/food (zie het menu-onderdeel 'Factsheets')

  • Biodiversiteit en landschap
  • Bemesting en bodemvruchtbaarheid
  • Diervoeders en dierenwelzijn
  • Gewasbescherming

  Milieukeur criteria

  Er zijn Milieukeur certificatieschema's voor agro/food en non-food productgroepen zoals aardappelen, groenten en fruit, bier, betonproducten, varkensvlees, boomkwekerijen, brandblussers, groene elektriciteit, eieren en autowasmiddelen. Zowel voor binnenlandse en buitenlandse producenten (zie ook: Milieukeur International).

 • On the way to PlanetProof

  SMK introduceerde de nieuwe keurmerknaam 'on the way to PlanetProof'. Deze  maakt duidelijk dat verduurzaming een continu proces is van verbetering, met als eindbestemming een productiewijze die in balans is met onze leefomgeving. PlanetProof is een andere naam voor Milieukeur, en beide namen blijven vooralsnog naast elkaar bestaan. Het nieuwe keurmerk is toepasbaar voor keurmerkhouders Milieukeur Plantaardige producten.

  Barometers

  Voor een aantal specifieke productgroepen zijn er certificatieschema’s met drie niveaus (brons, zilver, goud):

Nieuws

 • Milieukeur Maatlat Duurzame Veehouderij SMK
  17-08-2017

  SMK pleit voor een ‘Brandveiligheidswijzer’

  Meer stalbranden en meer dode dieren. “Om het aantal branden in veestallen terug te dringen, is het belangrijk dat veehouders bewust zijn van brandrisico’s en handvatten krijgen om die te elimineren.”
 • Milieukeur Groen Label Kas Maatlat Duurzame Veehouderij Maatlat Duurzame Aquacultuur Barometer Duurzame Bloemist Barometer Duurzame Evenementen Milieuthermometer Zorg Barometer Duurzaam Terreinbeheer EU Ecolabel SMK
  02-08-2017

  Rentekorting voor SMK-keurmerkhouders

  Opnieuw heeft de Rabobank EIB-gelden beschikbaar gekregen voor het verstrekken van een derde tranche van de Rabo Impactlening van 200 miljoen euro. Negen SMK-keurmerken voldoen aan de eisen.
 • Milieukeur PlanetProof (B-to-B/NL)
  01-08-2017

  Milieukeur areaal groeide in juli met 155 hectare.

  We feliciteren van harte deze bedrijven die in juli 2017 voor het eerst het Milieukeur certificaat ontvingen voor hun teelt.