Duurzamere producten en diensten


Milieukeur heeft een brede benadering van verduurzaming van producten en diensten. De criteria van Milieukeur hebben betrekking op de hele levenscyclus van het product of de dienst. Belangrijke duurzaamheidsthema's maken onderdeel uit van de Milieukeur certificatieschema's:

Algemene thema's Milieukeur agro/food en non-food

 • Arbeidsomstandigheden
 • Emissie broeikasgassen
 • Energie en watergebruik
 • Grondstoffen
 • Schadelijke stoffen, fijn stof
 • Verpakking en afval  

Specifieke thema's Milieukeur agro/food

 • Biodiversiteit
 • Diervoeders
 • Dierenwelzijn
 • Gewasbescherming
 • Mineralen/meststoffen
 • Natuur en landschap

Ontmoet ons op de Dag van de Openbare Ruimte

Milieukeur criteria


Er zijn Milieukeur certificatieschema's voor agro/food en non-food productgroepen zoals aardappelen, groenten en fruit, bier, betonproducten, varkensvlees, boomkwekerijen, brandblussers, groene elektriciteit, eieren en autowasstraten. Zowel voor binnenlandse en buitenlandse producenten.

Voor een aantal specifieke productgroepen zijn er certificatieschema’s met drie niveaus (brons, zilver, goud). Het gouden niveau ervan is gelijk aan Milieukeur: