Keurmerk voor duurzamere producten en diensten

 • Duurzamere producten en diensten

  Milieukeur gaat uit van een integrale benadering bij de verduurzaming van teelten, met een zorgvuldige afweging om de balans te vinden tussen de verschillende duurzaamheidsthema’s. De criteria van Milieukeur zijn gebaseerd op de levenscyclusanalyse (LCA) van een product of dienst. Waar relevant worden ook bij de be- en verwerking van Milieukeur producten eisen gesteld.

  Algemene duurzaamheidsthema's Milieukeur agro/food en non-food (zie het menu-onderdeel 'Factsheets')

  • Arbeidsomstandigheden
  • Grondstoffen
  • Energie en klimaat
  • Schadelijke stoffen, fijn stof
  • Verpakking en afval
  • Waterkwaliteit en -kwantiteit

  Specifieke duurzaamheidsthema's Milieukeur agro/food (zie het menu-onderdeel 'Factsheets')

  • Biodiversiteit en landschap
  • Bemesting en bodemvruchtbaarheid
  • Diervoeders en dierenwelzijn
  • Gewasbescherming

  Milieukeur criteria

  Er zijn Milieukeur certificatieschema's voor agro/food en non-food productgroepen zoals aardappelen, groenten en fruit, bier, betonproducten, varkensvlees, boomkwekerijen, brandblussers, groene elektriciteit, eieren en autowasstraten. Zowel voor binnenlandse en buitenlandse producenten (zie ook: Milieukeur International).

 • On the way to PlanetProof

  SMK introduceerde de nieuwe keurmerknaam 'on the way to PlanetProof'. Deze  maakt duidelijk dat verduurzaming een continu proces is van verbetering, met als eindbestemming een productiewijze die in balans is met onze leefomgeving. PlanetProof is een andere naam voor Milieukeur, en beide namen blijven vooralsnog naast elkaar bestaan. Het nieuwe keurmerk is toepasbaar voor keurmerkhouders Milieukeur Plantaardige producten.

  Barometers

  Voor een aantal specifieke productgroepen zijn er certificatieschema’s met drie niveaus (brons, zilver, goud):

Nieuws