Keurmerk voor duurzamere producten en diensten

 • Duurzamere producten en diensten

  Milieukeur gaat uit van een integrale benadering bij de verduurzaming van productieprocessen, waarbij een zorgvuldige afweging wordt gemaakt tussen de verschillende duurzaamheidsthema’s. De criteria van Milieukeur zijn gebaseerd op de levenscyclusanalyse (LCA) van een product of dienst. Waar relevant worden ook bij de be- en verwerking van Milieukeur producten eisen gesteld.

  Algemene duurzaamheidsthema's Milieukeur agro/food en non-food (zie het menu-onderdeel 'Factsheets')

  • Arbeidsomstandigheden
  • Grondstoffen
  • Energie en klimaat
  • Schadelijke stoffen, fijn stof
  • Verpakking en afval
  • Waterkwaliteit en -kwantiteit

  Specifieke duurzaamheidsthema's Milieukeur agro/food (zie het menu-onderdeel 'Factsheets')

  • Biodiversiteit en landschap
  • Bemesting en bodemvruchtbaarheid
  • Diervoeders en dierenwelzijn
  • Gewasbescherming

  Milieukeur criteria

  Er zijn Milieukeur certificatieschema's voor agro/food en non-food productgroepen zoals aardappelen, groenten en fruit, bier, betonproducten, varkensvlees, boomkwekerijen, brandblussers, groene elektriciteit, eieren en autowasmiddelen. Zowel voor binnenlandse en buitenlandse producenten (zie ook: Milieukeur International).

 • On the way to PlanetProof

  SMK introduceerde de nieuwe keurmerknaam 'On the way to PlanetProof', een keurmerk voor duurzamer geteelde groenten, fruit, bloemen, planten, bomen en bloembollen. Met de teelt volgens de eisen van PlanetProof spannen boeren en tuinders zich extra in voor een schonere lucht, vruchtbare bodem, goede waterkwaliteit en meer natuur op het landbouwbedrijf.

  Het doel is een teeltwijze in balans met de omgeving. We streven ernaar de aarde zo min mogelijk te belasten. We zijn ‘On the way to PlanetProof'. Het nieuwe keurmerk is alleen toepasbaar voor de keurmerkhouders Milieukeur Plantaardige producten.

  'On the way to PlanetProof' is een andere en internationale naam voor Milieukeur; de duurzaamheidscriteria van PlanetProof zijn volledig identiek aan die van Milieukeur.
  Per 1-1-2019 wordt Milieukeur voor plantaardige producten vervangen door PlanetProof. 

  Barometers

  Voor een aantal specifieke productgroepen zijn er certificatieschema’s met drie niveaus (brons, zilver, goud):

Nieuws

 • Milieukeur PlanetProof (B-to-B/NL)
  08-11-2017

  Begin 2018 PlanetProof* tulpen beschikbaar

  Het schema Milieukeur/PlanetProof Bolbloemen is onlangs gepubliceerd. Bolbloemen zijn bloemen die worden geteeld met bloembollen als uitgangsmateriaal, zoals tulpen, lelies, narcissen en hyacinten.
 • Milieukeur PlanetProof (Consument)
  06-11-2017

  Hulpmiddel voor keurmerkhouders: logo-tool Milieukeur

  Er is een Milieukeur logo-tool beschikbaar, waarmee keurmerkhouders de verschillende varianten kunnen opvragen van het Milieukeur logo, voorzien van hun individuele registratienummer.
 • Milieukeur PlanetProof (B-to-B/NL)
  06-11-2017

  Milieukeur areaal groeide in oktober met bijna 1.200 hectare

  We feliciteren van harte de 23 bedrijven die in oktober 2017 voor het eerst het Milieukeur certificaat ontvingen voor hun teelt of handel/bewerking.